Hur lång tid tar det att mina en Bitcoin?

Varje Bitcoin finns i sin begynnelse i en plånbok tillhörande en miner som fått Bitcoinen som belöning efter att ha adderat ett nytt block med transaktioner till blockkedjan. Men hur lång tid tar det egentligen att mina en Bitcoin?
Sammanfattning
 • Det skapas 6,25 nya Bitcoins var tionde minut, vilket innebär att det tar 96 sekunder att mina en Bitcoin
 • Blockkedjan är ett arkiv med alla transaktioner i Bitcoin
 • Mängden datorkraft som krävs för att addera ett block anpassas för att passa blocktiden

Innehåll

  Varje Bitcoin finns i sin begynnelse i en plånbok tillhörande en miner som fått Bitcoinen som belöning efter att ha adderat ett nytt block med transaktioner till blockkedjan. Men hur lång tid tar det egentligen att mina en Bitcoin?

  Sammanfattning
  • Det skapas 6,25 nya Bitcoins var tionde minut, vilket innebär att det tar 96 sekunder att mina en Bitcoin
  • Blockkedjan är ett arkiv med alla transaktioner i Bitcoin
  • Mängden datorkraft som krävs för att addera ett block anpassas för att passa blocktiden

  Att mina endast en bitcoin är i praktiken omöjligt, däremot får varje miner som adderar ett block till Bitcoins blockkedja 6,25 Bitcoins som belöning. Det tar 10 minuter att addera ett block och således kan man säga att det tar 96 sekunder att mina en Bitcoin.

  Om du är nyfiken på mer om mining rekommenderar vi denna artikel: Är Bitcoin mining lagligt?

  Blockkedjan

  Bitcoin bygger på en teknik som kallas blockkedja. Blockkedjan är ett långt arkiv som registrerar alla transaktioner som görs med Bitcoin. Transaktionerna lagras i block som “kedjas” efter varandra i tidsordning. Blockkedjan kan liknas vid en bokföringspärm där varje block är en sida med kontoutdrag. En miners uppgift är att addera nya block till blockkedjan och när ett nytt block är adderat och godkänt av nätverket får minern en belöning för detta.

  Beräkningskraft

  Som vi har förklarat i andra artiklar är det en miners beräkningskraft som avgör om denne får möjlighet att addera block till blockkedjan. Blocktiden på 10 minuter regleras fram genom att Bitcoins algoritm justerar svårighetsgraden i de beräkningar som minern behöver göra innan den tillåts addera ett nytt block. Denna justering baseras på den totala mängden beräkningskraft i nätverket. Att det ska ta 10 minuter att addera ett block är alltså skrivet i sten, och upprätthålls genom en konstant översikt från algoritmen. Systemet är dock inte perfekt och det händer ibland att det tar både längre och kortare tid att mina ett block.

  Justering av svårighetsgrad

  Ju fler det är som vill mina Bitcoin, desto svårare blir det. Samma förhållande gäller fast omvänt när mängden miners minskar. Anledningen är enkel; ju fler det är som samtidigt försöker lösa det “pussel” som ger en rätten att addera ett block, desto snabbare kommer lösningen hittas. För att det inte ska gå för snabbt i de fall där antalet miners ökar höjer därför algoritmen pusslets svårighetsgrad i respons på detta.

  Så går det till

  Man kan likna det hela med en grupp människor där vardera deltagare har blivit given ett kodlås. Samtliga lås har samma kombination om tre siffror och den som först hittar kombinationen får en belöning. Om antalet deltagare till en början är fem, men sedan dubbleras till tio och de fem nya vet vilka kombinationer som redan har testats så har svårighetsgraden sammantaget sett plötsligt halverats. För att upprätthålla samma svårighetsgrad och på så sätt samma beräknade tid innan en lösning hittas kan du dubblera antalet siffror i kombinationen, från tre till sex.

  Detta är en förenklad variant av vad Bitcoins algoritm gör varje gång 2016 nya block har adderats till blockkedjan, vilket sker ungefär varannan vecka. Det som händer då är att algoritmen gör en bedömning av hur lång tid det tog att “upptäcka” de 2015 föregående blocken – om det i snitt tog mer än 10 minuter görs hashen (det kryptografiska pusslet) enklare, om det tog mindre än 10 minuter görs hashen svårare.

  Vikten av denna funktion blev uppenbar när Kina sommaren 2021 bestämde sig för att förbjuda all mining i landet. Detta ledde till att stora miningaktörer var tvungna att stänga av sin utrustning och försöka hitta möjligheter att mina utanför Kina.

  Konsekvensen av detta blev att Bitcoins nätverk var tvunget att sänka svårighetsgraden med hela 28% för att bibehålla en blocktid om 10 minuter. När beräkningskraften sedan stabiliserades ökade svårighetsgraden sakta men säkert.

  Om du vill skaffa dig en gedigen grundkunskap om Bitcoin mining rekommenderar vi artikeln vad är Bitcoin mining för något?

  Lämna en kommentar

  skilling

  Du registrerar ditt konto enkelt med BankID och får tillgång till ett brett utbud av kryptovalutor

  Besök Skilling

  73% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår