Vad är Dogecoin och hur fungerar Dogecoin?

Om du följer Elon Musk på Twitter har du säkert sett det hundprydda guldmyntet flyga förbi i flödet. Dogecoin har på kort tid blivit ett av de mest populära mynten i kryptovärlden, trots att det startades som ett skämt. Men vad är egentligen Dogecoin, och hur funkar DOGE?
Sammanfattning
 • Dogecoins arkitektur liknar Bitcoins, men är tack vare vissa förändringar snabbare och billigare vid transaktion
 • Det finns ingen gräns på hur många Dogecoin som kan skapas, till skillnad från Bitcoin
 • Dogecoins beteckning på världens kryptobörser är DOGE

Innehåll

  Liksom Bitcoin är Dogecoin en kryptografisk valuta där ett stort nätverk av datorer hjälps åt för att verifiera transaktioner. Denna decentraliserade metod gör valutan säker ur en transaktionssynpunkt och fri från politisk påverkan.

  Den största underliggande skillnaden mellan Dogecoin och Bitcoin befinner sig på krypteringsnivån. Medan Bitcoin använder sig av en krypteringsstandard vid namn SHA256 använder sig Dogecoin av en annan, vid namn Scrypt. En annan viktig skillnad mellan de två gäller den maximala mängden mynt i respektive nätverk. Medan Bitcoin har en hård gräns på 21 miljoner mynt, kommer mängden DOGEs växa för evigt, reglerat av en modell som kallas kontrollerad inflation.

  Vi kommer att förklara mer om dessa koncept längre ner, men först; en titt på Dogecoins historia.

  Köpa Dogecoin

  Vi har gjort en guide där du kan lära dig mer om hur man går tillväga för att köpa Dogecoin. Vi rekommenderar dock att du läser klart denna artikel först. Guiden hittar du här: köpa Dogecoin.

  Dogecoins historia

  Historien om Dogecoin började 2013, när programvaruutvecklaren Billy Markus lade märke till hemsidan dogecoin.com som Jackson Palmer, likaså programvaruutvecklare, nyligen hade publicerat.

  Hänförd av idén om en kryptovaluta med möjlighet att nå bredare än Bitcoin och som dessutom, till skillnad från ett antal andra så kallade altcoins på den tiden, inte skulle ha för avsikt att berika sina grundare på användarnas bekostnad började Billy utveckla myntet tillsammans med Jackson. Utvecklingen av Dogecoin skedde öppet, och kan än idag följas på Github

  Tidigt i december 2013 lanserades Dogecoin och med den vitt spridda kärleken till memet Doge som bränsle började den nya kryptovalutan klättra i alla sorters rankningar redan från start.

  Inom 30 dagar hade dogecoin.com besökts över en miljon gånger, samtidigt som myntets pris ökade med flera hundra procent. Snart därefter, i början av 2014, passerade Dogecoin under en kort tid passerade Bitcoin i handelsvolym.

  Dogecoin fick en raketstart, men allt var inte frid och fröjd under den explosionsartade begynnelsen.

  Den 22 december 2013, tre dagar efter att myntet noterade en uppgång om 300% från lansering, kraschade priset på Dogecoin med 80%. Den som vid toppen hade investerat 100 000 kr i Dogecoin hade nu endast 20 000 kr kvar, vilket innebar att en del av Dogecoins investerare nu befann sig i en ekonomiskt prekär situation.

  Likt Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutorförvarar du dina DOGEs i en bitcoin wallet, alternativt i en depå hos din kryptomäklare.

  Du kanske undrar varför denna krasch skedde? För att ta reda på det måste vi först förstå hur Dogecoin fungerar.

  Hur fungerar Dogecoin?

  Konsensusmodell

  Precis som på Bitcoin-nätverket använder dig Dogecoin av konsensusmodellen proof of work . Det ett nätverk av datorer, så kallade miners, konkurrerar om att få verifiera ett block med transaktioner genom att bli först med att lösa en ett slags kryptografiskt pussel .

  Varje gång en miner lyckas verifiera ett block adderas det till blockkedjan, som alltså är ett slags historiskt arkiv över alla transaktioner som skett med myntet. Vid lyckad verifiering betalas det ut en belöning till minern. I skrivande stund är belöningen per block 10 000 DOGE.

  För att verifikationen ska gå igenom måste blocket granskas och godkännas av en majoritet av de resterande datorerna ndersöker ifall blocket stämmer överens med resten av blockkedjan på ett antal punkter. Om någonting är lurt nekas blocket och den ansvariga minern går bet på sin belöning, trots investerad datorkraft.

  Det är via denna mekanism nya DOGE föds, och det var på så sätt de första DOGE-mynten hamnade i cirkulation. Prisutvecklingen, däremot, är en produkt av vad som sker på andrahandsmarknaden . Detta för oss in på Dogecoin-kraschen i december 2013.

  Transaktionstid

  Medan Bitcoin adderar ett nytt block med transaktioner till sin blockkedja var tionde minut, gör Dogecoin samma sak var sextionde sekund. Dogecoin är alltså i snitt 9 gånger snabbare än Bitcoin vad gäller transaktionstid. Hur kommer det sig?

  Hashalgoritmer

  Som vi diskuterade tidigare måste en miner som vill verifiera transaktioner på blockkedjan först lösa ett slags kryptografiskt pussel, och vara först med att göra det. Detta “pussel” är i själva verket en lång sträng med siffror och tecken, och det minern måste göra är att gissa sig så nära denna kombination som möjligt. Detta kräver beräkningskraft.

  Bitcoin använder sig av en kryptografisk standard som heter SHA256 för att skapa dessa strängar, medan Dogecoin använder Scrypt. Anledningen till att Dogecoin använder Scrypt har att göra med att Dogecoin är en så kallad “hard fork” från Litecoins arkitektur, ett äldre altcoin som är byggt på Scrypt.

  SHA256

  SHA256 och Scrypt delar i kryptosammanhang samma ändamål; att skapa en hashsumma. Hashsumman är den sträng som vi nämner i stycket ovan. SHA256 är en standard som används i många olika områden i samhället, och designades från början av den amerikanska myndigheten NSA

  SHA256 är mer komplicerat än Scrypt, vilket innebär att hashsummor som algoritmen producerar kräver mer datorkraft att gissa sig till.

  En fördel som SHA256 bär med sig, delvis tack vare sin komplexitet, är hög säkerhet. Det anses generellt att denna algoritm är den bästa ur säkerhetssynpunkt och att en blockkedja som använder SHA256 bör vara fri från felaktig data.

  Scrypt

  Scrypt skapades 2009 av den kanadensiske programmeraren Colin Percival.

  När man vill mäta mängden beräkningskraft som krävs för att hitta den hashsumma som en algoritm har producerat brukar man ta hjälp av måttet hashes per sekund. Detta mått uttrycker, förenklat, hur många beräkningar per sekund din dator behöver göra för att lyckas lösa en hash innan dina konkurrenter.

  En miner som vill utvinna Bitcoin (SHA256) bör ha maskinvara som klarar av miljarder beräkningar per sekund. En miljard beräkningar per sekund uttrycks som 1 Gigahash per sekund, och förkortas 1 GH/s.

  En miner som vill utvinna Dogecoin (Scrypt), däremot, behöver oftast endast klara av en hashrate på GH/s eller MH/s. Detta är varför Dogecoin har en blocktid på en minut, gentemot Bitcoins tio minuter.

  KH/s: Kilohash per sekund (1000 hashes per sekund)
  MH/s: Megahash per sekund (En miljon hashes per sekund)
  GH/s: Gigahash per sekund (En miljard hashes per sekund)
  TH/s: Terrahash per sekund (En biljon hashes per sekund)

  Med den snabbare transaktionstiden är Dogecoin dock exponerat för säkerhetsrisker som inte är särskilt sannolika i Bitcoin-nätverket. De lägre kraven på datorkraft gör det exempelvis enklare för en illasinnad aktör att under en kort stund ansamla tillräckligt med kraft för att utgöra 51% av alla verifierande aktörer i nätverket, och på så sätt lyckas verifiera bedrägliga transaktioner. Detta har dock inte observerats ännu och anses vara osannolikt.

  Dogecoin-kraschen 2013

  Kort kan man säga såhär; de första ägarna av DOGE var entusiastiska miners som ville vara en del av rörelsen bakom den nya kryptovalutan. Vurmen för myntet spreds dock snabbt i större kretsar och det fanns snart en likvid marknad för utbyte av vanlig valuta, exempelvis USD, mot DOGE. Detta innebar att “vanligt folk” som inte hade lust att minea kunde köpa och hålla DOGE i sin kryptoplånbok.

  DOGEs växelkurs gentemot dollarn steg snabbt i takt med att folk efterfrågade allt fler mynt, och då nätverkets relativt lilla storlek gjorde det resurseffektivt att minea myntet blev det extremt attraktivt att minea Dogecoin.

  Detta ledde till en boom där allt fler kopplade upp sig mot Dogecoin-nätverket för att minea och dessutom gick samman i så kallade mining pooler för att få ut mer av sin datorkraft och på så sätt kunna minea fler Dogecoin.

  Utbudet av Dogecoin ökade snabbt, vilket i samband med dåliga nyheter gällande Kinas attityd mot kryptovalutor, ledde till en krasch.

  Sedan dess har priset på Dogecoin återhämtat sig med råge och står idag drygt 15000% högre än vid lansering. Dogecoins nätverk är dessutom betydligt säkrare tack vare ett större antal deltagare. Idag är Dogecoin, trots det stundvis volatila priset, en av de kryptovalutor som överlevt längst, och byter fortfarande hand miljontals gånger per dag.

  Inflation på Dogecoin

  En annan skillnad mellan Dogecoin och Bitcoin är den maximala mängden mynt på nätverket. Medan Bitcoins utökning av sin penningmängd kommer stanna på 21 miljoner coins, något som förväntas hända år 2140, har Dogecoin ingen begränsning av mängden mynt – och man har sina anledningar.

  Den dagen 21 miljoner Bitcoin är mineade kommer miners inte längre få ut en bestämd belöning för varje block de adderar till blockkedjan eftersom att nya Bitcoins inte kommer kunna skapas. Nätverket kan då komma att gå över till att ta ut höga avgifter för varje transaktion för att bibehålla incitamenten för miners att bidra med sin datorkraft.

  Dogecoin har valt att gå en annan väg. Valutan har en inbyggd och algoritmisk inflation. Detta innebär att penningmängden ökar med en bestämd mängd kontinuerligt, utan överraskningar. I Dogecoins fall är detta 10 000 DOGEs per block, och då varje block tar en minut att addera till blockkedjan tillkommer alltså 10 000 Dogecoin varje minut. Detta är exakt fem miljarder nya Dogecoin per år.

  Till skillnad från den inflation vi upplever i Fiat-valutor såsom den svenska kronan är DOGEs inflation känd i förväg vilket innebär att aktörer kan ta den i beräkning när de fattar beslut. Inflationen i Dogecoin är dessutom procentuellt minskande med tiden i och med att mängden tillkommande mynt är oföränderlig medan mängden totala mynt ökar.

  Jackson Palmer har uttryckt att detta är en bra modell dels för att hålla alla miners nöjda utan att behöva introducera dyra avgifter (Dogecoin är trots allt känt för sina låga avgifter), samt att det garanterar en stabil tillgång av Dogecoin. Mängden mynt i cirkulation i en valfri kryptovaluta kan nämligen variera rätt kraftigt över tid då många mynt förblir oanvända av ren glömska eller ointresse, men också då ägare tappar bort sina privata nycklar.

  Doge är en meme

  Som tidigare nämnt är den tematiska inspirationen bakom Dogecoin memet Doge som populariserades 2013. Doge var, tillsammans med Harlem Shake, det mest omtalade internetfenomenet det året men lyckades till skillnad från sin videobaserade konkurrent behålla sin popularitet längre – troligen tack vare sin enklare delbarhet.

  Folkrörelsen bakom Doge innebar att Dogecoin-teamet kunde göra ett antal riktade insatser i takt med att myntets popularitet växte.

  Vinter-OS 2014

  Till de vinterolympiska spelen 2014 hade Jamaicas Bob-lag kvalificerat sig. De hade dock inte råd att delta i tävlingen. Tråkigt, tyckte Dogecoin-teamet, då varma nationer sällan kvalificerar sig till vintertävlingar. Man satte därför genast igång en insamlingskampanj. Efter två dagars kampanj kunde Dogecoin Foundation donera 36 000 dollar i DOGE till laget, som sedan deltog i OS.

  Doge4Water

  Inför världsvattendagen 2014 var det dags igen. Med OS-succén i ryggen samlade man ihop över 40 miljoner Dogecoin för att bygga ut vatteninfrastrukturen i en del av Kenya där tillgången till rent vatten var särskilt bristfällig. Under insamlingen donerade en enskild person 14 miljoner DOGE, vilket idag motsvarar ca 1,1 miljoner dollar. Vid tiden för insamlingen motsvarade donationen ca 11 000 dollar.

  Nascar

  I maj 2014 dök det upp en Dogecoin-folierad bil på NASCAR-banan Talladega Superspeedway i Lincoln, Alabama. Detta endast fem månader efter kryptovalutans lansering. Än en gång hade Dogecoins fanbas slutit upp bakom ett gemensamt ändamål och samlat in 67,8 miljoner DOGE för att sponsra Nascarföraren Josh Wise bil.

  Elon Musk och Dogecoin

  Om du känner till Elon Musk, den excentriske rymdmiljardären och Tesla-ordföranden, känner du troligen till Dogecoin – och vice versa.

  I december 2020 såg Elon Musks första DOGE-tweet dagens ljus. Tweeten var enkel, och löd:

  Reaktionen? Priset på Dogecoin rusade 20%

  Sedan dess har Elon Musk fortsatt att med jämna mellanrum deklarera sin kärlek till kryptovalutan, som han ofta hyllar för sin effektivitet, på Twitter. Dessa tweets brukar i regel följas av att Dogecoin ökar i pris och sedan Elons första tweet om DOGE publicerades har priset ökat med drygt 2000%.

  Se en lista över alla Musks DOGE-tweets här

  Vilka är nackdelarna med Dogecoin?

  En skillnad mellan Dogecoin och Bitcoin som vi berört tidigare i artikeln är den maximala mängden mynt i nätverket. Medan Bitcoin har en hård gräns på 21 miljoner mynt saknar Dogecoin en gräns överhuvudtaget. Detta gör att Dogecoin inte lämpar sig lika bra för den långsiktiga investeraren, då det hela tiden tillkommer nya mynt.

  Detta betyder dock inte att Dogecoin garanterat är olämpligt som långsiktig investering. Mängden tillkommande mynt är känd i förväg, och reflekteras därför i priset redan innan du köper dina DOGEs. Så länge myntets popularitet fortsätter att öka såsom det har gjort de senaste åren finns det alltså potential även för Dogecoin att ge avkastning på längre sikt.
  Priset på Doge fluktuerar dock snabbt, så precis som med andra kryptovalutor bör man ej investera mer än man har råd att förlora.

  Vilka är fördelarna med Dogecoin?

  Tack vare den snabba blocktiden om en minut är Dogecoin en valuta som passar väl för konsumtion. Du kan exempelvis köpa merch från Teslas webbsida med Dogecoin, något som även ska vara möjligt på SpaxeX hemsida inom kort enligt en tweet från Elon Musk.

  För den som har möjlighet att agera snabbt och ta lite risk kan DOGE även vara en valuta som lämpar sig för att handla i vinstsyfte. Detta då priset på myntet tenderar att fluktuera kraftigt i samband med populärkulturella händelser, såsom tweets från tidigare nämnd person.

  DOGE är utan tvekan den roligaste kryptovalutan på marknaden just nu – vilket kanske är dess största fördel, trots allt. Dogecoin är ett lättsamt projekt som inte bara visar vad som kan åstadkommas när miljontals främlingar på internet sluter upp bakom en gemensam symbol, utan även att något som i grund och botten är på skoj kan funka.

  Lämna en kommentar

  skilling
  Läs mer

  51% av icke-professionella kunder förlorar pengar

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår

  En mining pool är ett kollektiv av miners som aggregerar samman sin hash rate för att öka sin chans att vinna pusslet. Om man löser pusslet delar man på vinsten och företaget som hushåller mining poolen tar en ut en förvaltningsavgift.

  andrahandsmarknaden är den plats där värdepapper kan köpas och säljas till allmänheten. Innan värdepappret släpps på andrahandsmarknaden brukar värdepappret göra sin entré på förstahandsmarknaden som uteslutande kan köpas och säljas till företag, organisationer och stater.

  Mining-pusslet är den tävling som miners deltar i hopp om att vara snabbast med att lösa pusslet och bli betalt i krypto. Det är via denna belöningen som nya krypto kommer i omlopp på kryptovalutor som använder proof of work.

  En altcoin är en kryptovaluta som inte är Bitcoin. En altcoin är med andra ord en “alternativ” coin till Bitcoin som till exempel Ethereum, Dogecoin eller Solana.

  I krypto-sammanhang är ett block en mängd transaktioner som sitter fast i en lång kedja – blockkedjan.

  Proof of work är en konsensusmetod som bla. Bitcoin använder. Proof of work fungerar ungefär som ett politiskt tvåkammarsystem mellan miners och noder som ser till att nätverket är säkert och demokratiskt.