Kryptovaluta kurser

Ovan kan du se de mest populära kurserna på kryptovalutor i USD.

Kryptovalutors kurshistorik

En kryptovaluta är en digital valuta som varken styrs eller utfärdas av en enskild aktör som en centralbank eller en bank. Kryptovalutor har ett eget monetärt system vilket gör att de inte påverkas av någon penningpolitik till skillnad från fiat-valutor. Kryptovalutor är i regel mer likt guld än den svenska kronan eftersom ingen har egenrätt till guld och därav kan justera priset.

Samtliga kryptovalutor bygger på någon form av decentralisering. Vissa kryptovalutor är mer decentraliserade än andra. Decentralisering gör det möjligt att ta bort tredje part från transaktioner och företag eftersom de istället styrs av ett nätverk som måste förhålla sig till specifika regler för att vara med och bestämma.

Kryptovalutors värde

Kryptovalutor är virtuella valutor och tillgångar som använder kryptografiska hashfunktioners säkerhet och som inte backas upp av någon central myndighet såsom svenska Riksbanken. Denna brist på central auktoritet är en av nyckelfunktionerna som skiljer kryptovalutor från andra former av pengar som tillexempel SEK.

Det finns flera faktorer som bidrar till värdet av en kryptovaluta. En av de viktigaste är nivån av förtroende som användarna har för valutan. Kryptovalutor som har en stark meritlista och har en stor användarbas tenderar att vara mer värdefulla än de som är nya eller har en mindre användarbas.

En annan faktor som kan påverka värdet på en kryptovaluta är efterfrågan på den. Om det finns en hög efterfrågan på en viss kryptovaluta tenderar värdet att bli högre. Detta kan bero på en mängd olika anledningar, såsom den upplevda use caset av coinen eller framgången för den underliggande tekniken.

Den begränsade tillgången av en kryptovaluta kan också påverka dess värde. Vissa kryptovalutor, som Bitcoin, har ett begränsat utbud, vilket innebär att det bara någonsin kommer att finnas en viss mängd av dem i omlopp. Detta kan leda till en ökad efterfrågan och en motsvarande värdeökning.

Om kryptovalutor

En kryptovaluta är en digital valuta som varken styrs eller utfärdas av en enskild aktör som en centralbank eller en bank. Kryptovalutor har ett eget monetärt system vilket gör att de inte påverkas av någon penningpolitik till skillnad från fiat-valutor. Kryptovalutor är i regel mer likt guld än den svenska kronan eftersom ingen har egenrätt till guld och därav kan justera priset.

Samtliga kryptovalutor bygger på någon form av decentralisering. Vissa kryptovalutor är mer decentraliserade än andra. Decentralisering gör det möjligt att ta bort tredje part från transaktioner och företag eftersom de istället styrs av ett nätverk som måste förhålla sig till specifika regler för att vara med och bestämma.

skilling
Läs mer

51% av icke-professionella kunder förlorar pengar

Cookies

Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

Jag förstår