Vad är Kryptovalutor och Hur fungerar krypto?

Det här är en nybörjarguide framtagen för dig som är helt ny på kryptovalutor. Vi kommer att besvara några av dessa frågor på ett så enkelt språk som möjligt: Vad är en kryptovaluta? Hur fungerar kryptovalutor? Vilka kryptovalutor finns? Efter att du läst klart guiden bör du ha en grundläggande förståelse vad kryptovalutor är för något och vilken funktion de fyller.
Sammanfattning
 • Kryptovalutor är en digital valuta som varken styrs av centralbanker eller banker. De styrs av alla
 • Alla kryptovalutor bygger på en form av decentralisering. Vissa kryptovalutor är mer decentraliserade än andra
 • Kryptovalutor saknar mellanhänder i transaktionskedjan
 • Kryptovalutor är volatila och kan därför ha instabila priser dag för dag

Innehåll

  En kryptovaluta, även kallat för krypto och crypto, är en digital valuta som inte utfärdas av en centraliserad aktör som en centralbank eller en bank. Kryptovalutor har sitt egna monetära system vilket gör att de inte påverkas av Riksbankens räntor eller inflation.

  Alla kryptovalutor bygger på en form av decentralisering . Vissa mer än andra. Bitcoin är helt decentraliserat och styrs av alla medan Solana äger 60% av sitt nätverk själva. Decentralisering gör att ingen bank kan stoppa dig från att skicka betalningar till vem du vill eller låta en stat rulla tillbaka en transaktion. Decentralisering gör nätverket tryggt.

  Kryptovalutor tar bort alla mellanhänder i en transaktioner. När du köper ett par skor på en e-handel med ditt bankkort behöver flera andra parter auktorisera eller slussa vidare din transaktion.

  Varje mellanhand tar en avgift för att underhålla sin tjänst. Rör det sig om en internationell betalning tillkommer antalet mellanhänder vilket ökar avgifterna. Kryptovalutor saknar mellanhänder eftersom det är ett enda komplett system. Det gör det billigare, snabbare och säkrare att använda kryptovalutor.

  Kryptovalutor är i regel volatila. Det är inte ovanligt att se priset på en kryptovaluta skjuta upp eller dimpa ner med 10 procent på en enda dag vilket är sällsynt i jämförelse med andra värdepapper. Det beror på att kryptovalutor styrs av marknadskrafterna utifrån hur många som säljer och köper vid ett givet tillfälle.

  Hur köper jag kryptovaluta?

  Vi har skrivit en guide om att köpa kryptovaluta men vi först rekommenderar vi att du läser klart den här guiden om vad kryptovalutor är för något och hur kryptovalutor fungerar.

  Vilka problem löser kryptovalutor?

  Olika kryptovalutor löser olika problem. Bitcoin kommer att konkurrera med dagens bank- och betalsystem medan Ethereum är en världsdator som ger företag ett ekonomiskt incitament till att skapa decentraliserade appar. Vi utgår primärt från vilka problem Bitcoin och Ethereum löser eftersom det är dem två största kryptovalutorna sett till marknadsvärde.

  Tar bort tredje part i en transaktion

  Mellanhänderna i en transaktion står för 2% av världens GDP enligt McKinseys årsrapport 2020. Två procent av det aggregerade värdet av all konsumtion i hela världen år 2020 står för 1.7 amerikanska triljoner USD. Den enda funktionen dessa mellanhänder fyller är att facilitera sin del av transaktionen och sedan slussa den vidare. 1.7 amerikanska triljoner USD är orimligt mycket pengar för en tjänst kryptovalutor löser mycket mer effektivt.

  Oavsett hur stor mängd Bitcoin du skickar kostar det i snitt 15 SEK per transaktion. Betalningen tar ett par timmar att komma fram oavsett vart i världen du och mottagaren bor någonstans. På Bitcoins lightning-network kostar en transaktion ett par ören och tar ett par sekunder för att nå fram till mottagaren.

  Dagens betalsystem är förlegat jämfört med kryptovalutor som Bitcoin. Under de senaste tjugo åren har vi sett lokala system bli utkonkurrerade mot internationella system tack vare digitaliseringen och globaliseringen. Nu tror förvisso inte vi att bankerna kommer sluta att existera. Bitcoin kommer vara ett alternativ som en global världsvaluta för den som vill ha snabba, säkra och billiga transaktioner jämsides bankerna.

  Tar bort tredje part från internetföretag

  På samma sätt som att Bitcoin tar bort tredje part från en transaktion tar kryptovalutor som Ethereum bort tredje part från internetföretag. Låt oss förklara med ett exempel. Uber är en tjänst som kopplar ihop folk som vill ta sig från A till B med taxiförare. Uber underhåller, utvecklar och marknadsför sin tjänst medan taxiförarna tar hand om körningen.

  När taxiföraren kört resenären till slutdestination får taxiföraren betalt av resenären. Uber tar en avgift om ungefär 25% per resa. Med Ethereum är det möjligt att ta bort både avgiften och Uber ur ekvationen. Det grundar sig på tekniken om smarta kontrakt . Med smarta kontrakt behövs ingen central aktör eller tredje part som underhåller taxitjänsten eftersom kontraktet finns i tryggt förvar på blockkedjan.

  Det finns flera sätt för företag att gå med vinst att skapa decentraliserade applikationer. Ett vanligt sätt är att göra en pre-mine för att skaparna skall kunna fortsätta utveckla sin tjänst, betala av löner samt kostnader och mer. Ett annat sätt är att skapa en DAO . Att ta bort centrala aktörer från en mängd olika typer av företag kommer ge upphov till ny innovation som i slutändan ger mervärde för konsumenter.

  Hjälper människor utan bankkonton

  Världsbanken rapporterar att 31% av världens vuxna befolkning saknar ett bankkonto. Det vanligaste skälet till att inte ha ett bankkonto beror på att man inte har råd. En majoritet av de utan bankkonton är kvinnor. Merparten av kvinnorna utan bankkonton saknar dessutom en egen inkomst och förlitar sig istället på deras familj försörjer dem. De flesta utan bankkonton är boendes på landsbygden.

  Det här är problematiskt. Att inte ha ett eget bankkonto betyder att man behöver sätta sin tillit till kontanter vilket vanligen finns i ett begränsat omlopp ute på landsbygden. Utan ett bankkonto har man inte alltid kontroll över sin egen ekonomi utan behöver förlita sig på sin familj eller partner. Ett bankkonto öppnar upp möjligheter inom handel och kapitalplacering. Det ger människor ett av verktygen för att tänka långsiktigt att investera i sig själva och få sin belöning i framtiden än här och nu.

  Kryptovalutor bygger på sitt egna monetära system vilket gör att invånarna i utvecklingsländer nödvändigtvis inte behöver drabbas lika hårt av hyperinflation om de har en del av sitt innehav i kryptovalutor. Kryptovalutor har högst adoptionsfrekvens i utvecklingsländer som brottas med inflationära problem av sin inhemska valuta som Nigeria och Venezuela.

  Trots att bara 31% av vuxna har ett bankkonto äger 50% av alla vuxna i hela världen en Smartphone. Det betyder att fler har tillgång till smartphones och internet än bankkonton. Kryptovalutor är bryggan mellan smartphones och bankkonton eftersom kryptovalutor gör användaren till sin egna bank.

  Det här är varför betaltjänsten M-Pesa blivit stort i Östafrika där man betalar genom att SMS:a över pengar man laddar på pengar hos fysiska handlare. M-Pesa är en fantastisk början på vägen men vi tror att kryptovalutor kommer hjälpa fler att ta sitt första steg mot att skaffa sitt första bankkonto.

  Vad är riskerna med kryptovalutor?

  Ingen reglering

  Kryptovalutor saknar samma juridiska skydd som andra tillgångar. Det har gjort krypto till ett näste för rug pulls och scammers. Det gör inte bara att folk går miste om sin investering utan det saboterar också ryktet för hela kryptomarknaden sin helhet. Många kryptoentusiaster som spekulerat i okända altcoins har förlorat allt sitt innehav på ett par dagar eller till och med timmar. Håll dig till de kryptovalutor med högst marknadsvärde för att undvika scams.

  Frågan om huruvida man skall reglera kryptovalutor eller inte splittrar krypto-communityt. Förespråkarna säger att en reglerad kryptomarknad skapar en trygghet för investerarna och är ett realistiskt steg för att kryptovalutor skall nå massadoption. Motståndarna menar att kryptovalutor aldrig var menade för en tredje part som en stat att lägga sig i från första början och som konsekvens kan kryptomarknaden bli otryggare.

  Obegränsad tillgång

  Många kryptovalutor saknar en förutbestämd penningmängd. Även om kryptovalutans utgivare officiellt sagt att det aldrig kommer att tryckas mer än X antal coins finns det inget som hindrar dem från att öka tillgången. När fler pengar kommer i omlopp skapas inflation. Det här är tekniskt möjligt på grund av att många kryptovalutor numera är mer centraliserade än decentraliserade.

  Om du har en position i en centraliserad coin finns det en risk att utgivaren ökar penningmängden vilket i effekt kommer att sänka värdet av din investering. Det är ett vanligt förekommande problem – till och med bland kryptovalutor med högt marknadsvärde. Håll dig till en decentraliserad kryptovaluta som Bitcoin om du vill vara säker på att undvika inflation påverkad av tredje part.

  Låg acceptans av butiker

  De flesta som köper kryptovalutor gör det som en investering och har inte någon avsikt att använda sina krypto som ett betalmedel i handel. I Sverige och i hela världen är acceptansen från företag att godkänna kryptovalutor som betalning extremt låg. Det finns alltjämt en land som sticker ut, El Salvador, där Bitcoin är ett lagligt betalmedel.

  När Satoshi Nakamoto skapade Bitcoin var tanken att Bitcoin primärt skulle användas som betalmedel, inte som ett värdelager som är det främsta användningsområdet idag. Ethereum har dock visat vara ett mycket populärt betalmedel på blockkedjan för att köra smarta kontrakt tack vare DeFi- och NFT-boomen. Under 2021 huserade Ethereum ett högre transaktionsbelopp via sin betalkanal än jätten Visa. Trots det är acceptansen fortsatt sval av butiker och företag.

  Hur bestäms priset på kryptovalutor?

  Kryptovalutor styrs på samma sätt som ädelmetaller likt guld och silver. Det dikteras helt av utbud och efterfrågan beroende på hur många som köper eller säljer vid ett givet intervall. Kryptovalutor styrs inte av en centralbank likt svenska kronan eller euron. Med andra ord kan inte Riksbanken ha någon direkt påverkan på kryptovalutor med deras penningpolitik.

  På Crypto Scandinavia har vi en sida där vi visar kuserna på de mest populära kryptovalutorna: Kryptovaluta kurser i SEK, Kryptovaluta kurser i Euro och Kryptovaluta kurser i Dollar.

  Hur fungerar kryptovalutor?

  Vad är kryptovalutor för något rent tekniskt? Kryptovalutor bygger på kryptografi. Med kryptografi menar man att kommunikationen mellan två eller fler parter inte går att tillhandahålla av en tredje part. Varje gång vi skickar iväg ett e-mail använder vi kryptografiska funktioner som gör att vårt e-mail inte hamnar i fel händer. Kryptografi gör vår kommunikation på internet trygg. Med det sagt låt oss prata om blockkedjan.

  Blockkedja

  Alla kryptovalutor använder sig av en blockkedja. Större kryptovalutor brukar ha en egen blockkedja medan mindre kryptovalutor i regel använder en befintlig blockkedja utan att behöva bygga en egen. Kryptovalutor utan en blockkedja kallas för en token .

  En blockkedja är en bokföringsbok med ett register över samtliga transaktioner på kryptovalutan. Bokföringsboken är tillgänglig för alla att titta på. Blockkedjan består av block likt Lego-klossar man staplar på varandra lodrätt vilket skapar en lång kedja av block – en blockkedja.

  Varje block innehåller transaktioner. Olika kryptovalutor har olika storlekar på sina block. Desto större block desto snabbare är blockkedjan men desto mindre säker blir den. När ett block blivit staplad på blockkedjan blir transaktionerna fastkedjade i bokföringsboken och går inte att upphäva eller modifiera. Det gör transaktionerna oföränderliga. Det betyder att ingen tredje part som en bank eller en stat har makt att rulla tillbaks transaktioner som redan blivit fastkedjade i blockkedjan.

  Konsensus

  En blockkedja är på många sätt likt en databas fastän en decentraliserad databas. Till skillnad från en traditionell databas som banker använder sig av kan en decentraliserad databas inte lägga till eller radera transaktioner. Därför behöver det finnas regler som alla användare på blockkedjan har ett konsensus om för att tillsammans styra nätverket.

  Detta regelverket i konsensus tvingar människan för första gången i historien att spela samma regler på grund av att blockkedjan är publik. Trots det bygger alla konsensusmetoder på en form av marknadsekonomi där den som bidrar allra mest får högst belöning.

  Konsensus bestämmer hur nya mynt som kommer i omlopp, på vilket sätt nätverket motarbetar double spending och hur alla parter tillsammans styr systemet demokratiskt. Det gör det möjligt för två okända människor att lita på varandra en i transaktion trots att ingen styr nätverket med ensamrätt. Konsensus är nyckeln i decentraliseringen på kryptovalutor.

  Det finns flera olika sorters konsensusmetoder. Den mest populära heter proof of work som både Bitcoin och Ethereum använder sig av. Du kan läsa om proof-of-work mer i detalj i vår guide som heter Vad är Bitcoin? På senare år har proof of stake vuxit i popularitet tack vare att det är en mer miljövänlig konsensusmetod än proof-of-work. Du kan läsa om proof-of-stake mer i detalj i vår guide som heter Vad är Ethereum?

  Kryptoplånbok

  En transaktion på en kryptovaluta är en betalning mellan två olika kryptoplånböcker. Ordet kryptoplånbok är lite missvisande eftersom kryptoplånboken är mer lik en nyckelring än en plånbok. Du förvarar inte dina krypto i plånboken utan de ligger uppkopplade på blockkedjan. Du använder dina nycklar för att skicka och att ta emot kryptovalutor.

  En kryptoplånbok består av en privat nyckel och en publik nyckel.

  En privat nyckel används för verifiering samt att skicka iväg kryptobetalningar. Den agerar ungefär som ett slags Bank-ID som verifierar att du har rätt till dina krypto.

  En publik nyckel används för att ta emot kryptobetalningar. Den publika nyckeln skapar en krypto-adress utefter vilken kryptovaluta du använder.

  Varje kryptoadress ligger publikt på kryptovalutans blockkedja. Den finns inte på kryptoplånboken. En kryptoadress består av ett långt nummer- och siffertal.

  Läs gärna vår artikel om Bitcoin wallets för mer information om kryptoplånböcker.

  Vilka kryptovalutor finns det?

  I den här sektionen tänker vi ge dig en intensivkurs i några av de mest populära kryptovalutorna på marknaden just nu. Vi har medvetet valt att inte ta med någon stablecoin eftersom alla i princip är identiska och dessutom lämpar de sig inte för nybörjare. Med det sagt kör vi igång vår intensivkurs.

  Bitcoin

  Bitcoin grundades av Satoshi Nakamoto år 2008 och gick live år 2009. Bitcoin var inte världens första kryptovaluta att bli skapad utan kryptovalutor har existerat sedan 80-talet. Trots det nådde aldrig dessa tidiga kryptovalutor någon signifikant popularitet förens Bitcoin. Det beror på att Bitcoin var först med att lösa double spending-problemet: Att en användare inte kan återanvända samma mynt vid nya transaktioner de redan försummat.

  Vill du lära dig mer om Bitcoin?

  Ethereum

  Ethereum skapades av rysk-kanadensiska Vitalik Buterin år 2013. Han konceptualiserade Ethereum helt själv som nitton år gammal och hittade snabbt andra programmerare som var intresserade av projektet. För att realisera projektet beslöt de sig för att driva in riskkapital vilket var en av de första kryptovalutorna i historien att göra så. Ethereum gick online år 2015 och har legat på en andraplats efter Bitcoin sedan år 2018 sett till marknadsvärde.

  Vill du lära dig mer om Ethereum?

  Solana

  Solana är precis som Ethereum en plattform som ger företag ett ekonomiskt initiativ att bygga applikationer och smarta kontrakt. Det som skiljer dem åt är att Solana inte är decentraliserat. Företaget bakom Solana, The Solana Foundation, omsätter 60% av nätverket och styr kryptovalutan som ett företag.

  Att Solana är centraliserat har både sina för- och nackdelar. Det ger Solana till ett snabbare, billigare och mer skalbart alternativ till Ethereum på baslagret. Det görs alltjämt på kostnad av en försämrad säkerhet och frekventa kraschar som får Solana att gå offline. Solana använder konsensusmetoden proof-of-stake som är ett bättre miljöalternativ än proof of work som både Bitcoin och Ethereum använder. Trots det har det visat sig att proof of stake inte är en lika säkerhetsmässigt stabil.

  Vill du läsa mer om Solana?

  Dogecoin

  Dogecoin skapades som ett skämt men har sedan dess skapelse år 2013 vuxit sig till att bli en av världens största kryptovalutor på marknaden. Dogecoin härstammar från internet-memen DOGE som föreställer hundrasen shiba. Trots att Dogecoin skapade som ett skämt finns det många som tycker att den har en god tillväxtpotential, bland annat Tesla-grundaren Elon Musk.

  Dogecoin är i sin konstruktion väldigt lik Bitcoin. Det finns dock två stora skillnader mellan dem. För det första är transaktionshastigheten på Dogecoin 10 gånger snabbare än Bitcoin om man tittar på baslagret. Det i sin tur medför säkerhetsbrister och ökad centralisering. För det andra finns det ingen maxgräns för hur många Dogecoins som får vara i omlopp. På Bitcoin finns en hårdkodad regel som säger att endast 21 miljoner Bitcoin någonsin kommer att skapas. Detta gör att Dogecoin har brister som ett värdelager och funkar bättre som ett betalmedel.

  Vill du läsa mer om Dogecoin?

  Vanliga frågor

  En kryptovaluta är en digital valuta som baseras på blockkedjeteknologin. Till skillnad från fiat-valutor som SEK och USD ges inte pengarna ut av en centralbank vilket gör att de flesta kryptovalutorna bygger på en form av decentralisering om än i varierande grad.

  Det är svårt att sia om framtiden. Med det sagt tror vi på WeKrypto att Bitcoin och blockchain kommer att spela en viktig roll i framtidens ekonomi.

  Ja. I Sverige är det lagligt att använda vilket betalmedel som helst så länge motparten accepterar det. Däremot kan du inte betala skulder som skatt eller moms i kryptovalutor utan det måste göras i SEK.

  En miner är en dator som skapar blocken till blockkedjan genom att lösa ett sifferpussel. Datorer världen över tävlar om att lösa pusslet snabbast. Den miner som vinner blir belönad med nya enheter kryptovalutor, till exempel Bitcoin eller Ether.

  vad är en kryptovaluta

  Lämna en kommentar

  skilling
  Läs mer

  51% av icke-professionella kunder förlorar pengar

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår

  En DAO är en decentraliserad organisation. Tanken med en DAO är att tillsammans kunna styra ett projekt, företag eller en organisation mot ett mål genom att betala en viss insats som inlösen och beroende på insatsen ha en mängd röster för att påverka DAO:en.

  En stablecoin är en kryptovaluta vars värde är fastkopplat till en fiat-valuta tex. USD. Stablecoins används framför allt inom trading där traydern kan föra över en del av sitt innehav till en stablecoin för att undvika volatiliteten som de flesta andra typer av kryptovalutor har.

  En rug pull är trick för att lura investerare. Företaget som lanserat kryptovalutan driver upp priset för att sedan sälja av alla coins på toppen vilket får kursen att sjunka till botten. Företaget går ut rika ur affären medan investerarna ser sin investering förlorad.

  Hyperinflation beskriver hur något ökar i pris okontrollerat i en ekonomi. När man pratar om hyperinflation gör man det vanligen om länder. Tyskland upplevde en hyperinflation under 20-talet när alla varor ökade i pris flera hundra gånger om.

  Ett smart kontrakt är en överrenskommelse mellan en köpare och en säljare med kod som körs. Eftersom det smarta kontraktet finns på en blockkedja betyder det att ingen central agerar mellanhand.

  Ett monetärt system är en överenskommelse i samhället om vad man klassificerar som pengar. Fiat-valutor är det vanligaste monetära systemet som SEK eller USD. Bakåt i historien baserade man sina monetära system på till exempel ädelmetaller eller snäckskal.

  En pre-mine är när ägarna av en kryptovaluta säljer sina coins eller tokens till företag för att driva in kapital innan kryptovalutan är tillgänglig på marknaden. Det fungerar ungefär på samma sätt som start up-bolag som söker kapital för att realisera sin vision.

  Tokens är coins som saknar en egenutvecklad blockkedja. Ether är ingen token eftersom det är den inhemska valutan på blockkedjan Ethereum. Uniswap är däremot en token eftersom den inte har en egen blockkedja utan finns på Ethereums blockkedja.

  Ett värdelager är en valuta, en vara eller en tillgång med god förmåga att behålla sitt ekonomiska värde över tid. Råvaran guld är ett gott exempel på ett värdelager.

  Proof of stake är en konsensusmetod som bla. Solana använder. Till skillnad från proof of work har proof of stake enbart en enda politisk kammare och därav inte lika säker. Trots det är proof of stake mer miljövänligt än proof of work.

  Proof of work är en konsensusmetod som bla. Bitcoin använder. Proof of work fungerar ungefär som ett politiskt tvåkammarsystem mellan miners och noder som ser till att nätverket är säkert och demokratiskt.

  Decentralisering betyder att man förflyttar makten av något till fler deltagare. En demokrati är en form av decentralisering medan en diktatur är en form av centralisering.

  Double spending-problemet är risken om att en samma kryptovaluta kan användas två eller fler gånger utan att “konsumeras”.

  Lär dig mer om krypto genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Få matnyttiga tips och nyheter om kryptovalutor direkt
  till din e-postadress varannan vecka