Vilken är nästa stora kryptovaluta?

Det finns en växande efterfrågan på dessa digitala valutor som ett resultat av att många företag runt om i världen har anammat kryptovalutor som betalningsmedel och investerat kraftigt i dem.

Den nivå av erkännande som Bitcoin marknaden har fått med tiden visar på engagemanget hos hos kryptovaluta gemenskapen. Dessutom växer marknaden för kryptovalutor ständigt och den har visat sig vara potent för många nya investerare. Den största frågan är därför: Vilken är nästa stora kryptovaluta?

Sammanfattning
 • Det går inte att förutspå framtiden. Allt man kan göra är att gissa. Vi tror själva på att Decentraland, Filecoin och Avalanche har stor potential
 • Blockkedje marknaden är ett beprövat koncept. Det finns värde att hitta och potentiell vinst för investerare.
 • Köp kryptovalutor som har ett unikt värde och som kan utnyttja sin position på marknaden.

Innehåll

  I den här artikeln svarra vi på frågan: Hur många kryptovalutor finns det? Men i denna artikeln beskriver vi ett par intressanta projekt nedan som vi tror man kan vilja satsa på.

  Decentraland

  Ett Ethereum-baserat program som kallas Decentraland syftar till att motivera ett globalt användarnätverk att hantera en virtuell värld i samarbete.
  Användarna av Decentraland kan utforska, engagera sig och spela spel i denna virtuella miljö samtidigt som de kan köpa och sälja digital egendom. Här kan man köpa kryptovaluta.

  Plattformen har med tiden utvecklats till att omfatta användarinteraktiva appar, betalningar i världen och peer-to-peer-kommunikation.
  I Decentraland styrs verksamheten av två olika typer av tokens:

  • LAND : En icke-fungibel token (NFT) som används för att ange vem som äger markpartier som fungerar som representationer av virtuell egendom.
  • MANA : En kryptovaluta som gör det lättare att köpa LAND och andra digitala föremål och tjänster för användning i Decentraland.

  Enligt Decentralands prognos kan MANA/USD-priset i genomsnitt uppgå till 1,01 dollar år 2022, 1,48 dollar år 2023, 2,07 dollar år 2024, 3,09 dollar år 2025, 4,54 dollar år 2026, 6,59 dollar år 2027, 9,21 dollar år 2028 och 13,39 dollar år 2029, enligt plattformens prognos per den 27 juli 2022. Enligt webbplatsens Decentraland-prisprognos kommer myntet vanligtvis att kosta 20,42 dollar år 2030.

  Filecoin

  Två verifierbara marknader, Storage Market och Retrieval Market, används av Filecoin DSN för att hantera lagrings- och hämtningsförfrågningar. Trots att de två marknaderna har olika utformning har de samma ramverk.

  Kunderna kan betala lagringsminers för att lagra sina data via lagringsmarknaden. Kunderna (köpare) placerar matchande beställningar hos lagringsminers genom en verifierbar marknad som kallas lagringsmarknaden (säljare).

  Beställningarna läggs till i orderboken när de har matchats (orderuppsättningar). På detta sätt är alla beställningar som lagras på Filecoin-blockkedjan tillgängliga för hela allmänheten. Kunder och lagringsminers måste både lova och åta sig sina resurser, där lagringsminers kontinuerligt bevisar att en order är lagrad. Protokollet för lagringsmarknaden delas upp i två steg som är följande: matchning av order och avveckling:

  • Matchning av order: För att registrera sina order i orderboken skickar lagringsminers och kunder sina förfrågningar till blockkedjan. Båda parter undertecknar en order och skickar den till orderboken när order från lagringsminers och kunder matchar varandra.
  • Avveckling av order: Storage miners säkrar sina beställningar genom att producera bevis på lagring, som de sedan rutinmässigt publicerar till blockkedjan.

  Genom att betala återvinningsminers för att leverera data kan kunderna hämta data via återvinningsmarknaden. Kunderna kan begära att få ett visst objekt från en beställning på Retrieval Market återställt. Stycken förvärvas av retrieval miners från Retrieval Market eller genom att lagra dem efter att ha blivit en storage miner.

  Deltagarna på återvinningsmarknaden utbyter bitar och förhandlar om priser med hjälp av en metod utanför kedjan. Som ett resultat av detta skickas data mellan klienter och återvinningsminers utan att nätverket är medvetet om det. Klienten betalar vanligtvis för varje del som återvinns efter att återvinningsminaren har delat upp data i många delar. Ordermatchning och avveckling utgör de två faserna i återvinningsmarknadsmekanismen.

  • Matchning av order: Kunder och gruvarbetare “skvallrar” om sina order innan de skickar dem till orderboken. En mikrobetalningskanal upprättas mellan kunden och minerna när orderna stämmer överens.
  • Avveckling av order: Hämtningsgruvar överför små bitar av föremålet till kunden, som sedan undertecknar ett kvitto för varje bit och ger gruvarbetaren betalning. Retrieval miners presenterar blockkedjan med sina leveranskvitton i utbyte mot belöningar.

  There is a favorable trend for the foreseeable future for Filecoin (FIL). The ensuing forecasts are based on a variety of trading platforms, investment funds, and Readdit cryptocurrency forums. According to our forecast, the average price of Filecoin will be $28.53 in 2023, $29.91 in 2024, $37.18 by 2025, and again a decline to $33.89 in 2026.

  Avalanche

  Avalanche är en blockkedja med öppen källkod som skapats för affärsverksamhet och skapande av decentraliserade tillämpningar. Blockkedjan erbjuder enligt utvecklarna skalbarhet, snabbhet och kapacitet att interagera med och samarbeta med andra blockkedjor.

  Avalanche är en proof-of-stake-blockkedja, till skillnad från bitcoin-nätverket, där datoriserade “gruvarbetare” tävlar om att bearbeta transaktioner och få belöningar enligt en mekanism som kallas proof-of-work, där människor får block att bryta beroende på hur många tokens de äger. Användarna belönas av Avalanche med hjälp av det egna AVAX-myntet.

  AVAX-plattformens starka engagemang för skalbarhet och snabb transaktionsbehandling ger den en konkurrensfördel. Avalanche har avancerat till toppen av bitcoinbranschen genom att erbjuda mycket omedelbar transaktionsavslutning. Medan björnmarknaden 2022 gjorde att AVAX-priset smulades sönder, förutspår investeringsinstitut att dess pris kommer att nå nya höjder under de kommande åren.

  Faktum är att denna tidsperiod kan vara ett bra tillfälle att köpa AVAX eftersom prognosen visar att den har potential att nå 50$ år 2023, 75$ år 2024 & 105$ år 2025.

  Snacka krypto med oss på Discord

  Gå med i ett kostnadsfritt community där vi lär varandra om kryptovalutor. Här kan du fråga om hjälp, diskutera och träffa likasinnade.

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår