Fiatvaluta

Vad är fiat, fiatvaluta, eller fiatpengar? Här kan du läsa en förklaring om var begreppet fiatvaluta kommer ifrån, dess för- och nackdelar jämfört med kryptovalutor, och vad fiat faktiskt betyder.

Sammanfattning
 • Fiatvalutor är de traditionella valutorna, såsom euro, dollar, och svenska kronor. Alltså, en valuta som inte är understödd av en fysisk tillgång såsom guld, utan dess värde baseras på det förtroende som människor och stater sätter till valutan.
 • Fiatvalutor står i stark kontrast till kryptovalutor och DeFi (Decentralized Finance) eftersom dess värde påverkas i allra högsta grad av just centraliserade penningpolitiska institut såsom Federal Reserve System (Fed) eller Centralbanken.

Innehåll

  Vad är fiatvaluta?

  Fiatvaluta, även känt som fiat eller fiatpengar, är en typ av valuta som inte har något intrinsikalt (inneboende) värde och inte är understödd av en fysisk tillgång som guld eller silver. Istället får den sitt värde från förtroendet som människor och regeringar sätter till valutan.

  Centralbanker spelar en nyckelroll i utgivningen och regleringen av fiatvalutor, vilket direkt påverkar penningpolitiken inom ett land eller en valutaunion. Den enkla förklaringen av fiatvalutor är att det är traditionella pengar såsom dollar och euro.

  Tidigare var det vanligt att valutorna världen över var uppbackade av en guldreserv. Ta Schweiz som exempel. Deras valuta franc (CHF) var hade en delvis guldstandard knuten till sig, vilket innebar att valutan hade ett visst stöd i guldreserver.

  Även Schweiz övergick dock under senare delen av 1900-talet till en ren fiatvaluta. Idag finns inga traditionella valutor som är direkt knutna till en guldreserv eller annan värdefull tillgång.

  Vad betyder fiatvaluta?

  Ordet “fiat” härstammar från latin och kan översättas till “det ska bli” eller “låt det bli gjort”, vilket antyder att fiatvalutors värde baseras på en myndighets beslut snarare än på en fysisk råvara.

  Denna förklaring av fiatvaluta understryker att pengarnas värde kommer från den myndighet som utfärdar dem och den allmänna tillit som samhället har till denna myndighet, istället för Proof-of-Work eller Proof-of-Stake vilket gäller för de flesta kryptovalutor. För att läsa mer om Proof-of-Stake, klicka här: Staking.

  Ethereum är en av de kryptovalutor som använder sig av just Proof-of-Stake. Klicka här om du vill lära dig mer om att Köpa Ethereum.

  För- och nackdelar med fiatvalutor

  Fördelar:

  En fördel med fiatvalutor eller fiatpengar är att centralbanker världen över kan justera utbudet av fiatvaluta för att svara på ekonomiska förändringar.

  Det betyder att om det finns mycket pengar i omlopp och värdet således minskar, kan institutionen välja att trycka mindre pengar för att minska utbudet i förhållande till efterfrågan. Detta kan hjälpa till med att hantera arbetslöshet och inflation.

  En annan fördel är att en valuta som inte är knuten till värdet på guld, vilket brukar kallas guldstandarden, begränsas inte av det akutella värdet för guld. Detta innebär att centralbanker kan reagera mer flexibelt på tecken i ekonomin för att motverka inflation, deflation, arbetslöshet, med mera.

  På samma tema kan centralbankerna stimulera eller bromsa ekonomisk tillväxt genom att antingen uppmuntra till utlåning och investeringar eller avskräcka från det. Det gör de genom att helt enkelt justera den penningmängd som finns i omlopp.

  Nackdelar:

  Eftersom centralbankerna fattar beslut på trender i ekonomin och prognoser, som inte alltid är helt enkla att tolka och ofta kan vara tvetydiga, uppstår ibland situationer där de fattar helt fel beslut. Sådana felaktiga beslut kan leda till att valutan devalveras, alltså förlorar i värde.

  I värsta fall kan det också leda till hyperinflation, alltså där valutan är i ett tillstånd av att ständigt förlora i värde samtidigt som priser på varor och tjänster stiger mycket snabbt.

  En annan nackdel är att en fiatvalutas värde baseras på förtroende, och om en stat eller centralbank förlorar sitt förtroende från omvärlden kan en förtroendekris uppstå med stora förluster i ekonomiska värden som följd.

  Slutligen, och kanske viktigast för den som är långsiktig och har finanskrisen 2008-2009 färskt i minnet, är nackdelen med fiatpengar att de skapas ur ingenting vilket leder till en skuldbaserad ekonomi. Detta ökar statsskulden och gör stater beroende av ständig skuldsättning. Inga problem, så länge alla kan betala sina skulder – genom att skuldsätta sig ännu mer…

  Fiatvalutor och kryptovalutor: en enkel jämförelse

  I kontrast till fiatvalutor står kryptovalutor, som använder kryptografi för säkerhet och opererar på decentraliserade nätverk baserade på blockchain-teknologi.

  Till skillnad från fiatpengar, som styrs av centralbanker, är kryptovalutor ofta decentraliserade och erbjuder en ny nivå av transparens och säkerhet.

  Denna kontrast lyfter fram den pågående debatten om den digitala ekonomins framtid och huruvida kryptovalutor kan komma att komplettera eller till och med ersätta traditionella fiatvalutor.

  Det finns givetvis ekonomiska risker med kryptovalutor också, men besluten kopplat till riskerna tas i kryptovalutor till större del demokratiskt av kollektivet istället för några enstaka ledamöter i en centralbank någonstans i världen.

  Lämna en kommentar

  skilling
  Läs mer

  51% av icke-professionella kunder förlorar pengar

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår