Lightning Network

I den här artikeln kommer vi att förklara vad Lightning Network är för någonting, hur det fungerar samt fördelar och nackdelar med detta protokoll.
Sammanfattning
 • Lightning Network är ett andra lager på Bitcoins blockkedja som gör det snabbare och enklare att skicka och ta emot bitcoin transaktioner.
 • Genom att endast slutbalansen, snarare än varje enskild transaktion, mellan två parter registreras i blockkedjan minskar nätverksbelastningen och gör Bitcoin blixtsnabbt som betalmedel.

Innehåll

  Vad är Lighting Network?

  Bitcoin får ofta kritik för att vara långsamt och inte skalbart nog att tillhandahålla tillräckligt många transaktioner per minut som andra kryptovalutor. Lightning Network är en lösning på detta problemet.

  Bitcoin Lightning Network är en peer-to-peer lager 2-lösning på Bitcoin-nätverket som möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiva transaktioner än traditionella Bitcoin-transaktioner. Transaktioner på bitcoins blockkedja är nämligen långsamma och tar i regel 10 minuter att komma fram till mottagarens bitcoinplånbok.

  Genom att tillåta snabba, effektiva och kostnadseffektiva transaktioner utan att belasta huvudblockkedjan erbjuder Lightning Network en väg till mikrobetalningar och förbättrad användbarhet av Bitcoin. Detta nätverk representerar en betydande teknisk utveckling som öppnar nya möjligheter för Bitcoin och dess användare. Lightning Network utgör en viktig del i Bitcoins framtid och dess strävan mot att bli en mer användbar och tillgänglig digital valuta.

  Hur Bitcoin Lightning Network fungerar

  Lightning Networks huvudsakliga funktion är att skapa betalningskanaler mellan användare vilket möjliggör nästan omedelbara transaktioner utan att blockchain belastas. Nätverket låter två parter öppna en betalningskanal genom att sätta in en viss mängd Bitcoin i en gemensam plånbok. Denna insättning skapar en transaktion på Bitcoin-blockkedjan och öppnar kanalen. När kanalen är öppen kan parterna utföra ett obegränsat antal transaktioner sinsemellan, och dessa transaktioner registreras inte individuellt på blockkedjan. Istället hålls de lokalt mellan de två parterna. Detta är användbart till exempel om du ska köpa Bitcoin eller Satoshi av en annan enskild användare.

  Varje transaktion inom kanalen uppdaterar balansen mellan parterna. Denna uppdatering sker genom en process där båda parter signerar en uppdaterad balans som bekräftar transaktionen. Detta är en viktig aspekt eftersom det garanterar att alla transaktioner baseras på konsensus.

  När parterna är redo att stänga kanalen skickar de den slutliga balansen till Bitcoin-blockkedjan. Det är först då transaktionerna blir offentliga och verifieras på blockkedjan. Detta innebär att även om hundratals transaktioner kan ha ägt rum inom kanalen, registreras bara två transaktioner på blockkedjan – en för att öppna och en för att stänga kanalen. Denna metod minskar belastningen på blockkedjan avsevärt.

  Bitcoin Lightning Network använder också smarta kontrakt för att säkerställa att transaktioner är bindande och säkra. Ett sådant exempel är tidigare nämnda Hashed Timelock Contracts, som säkerställer att en transaktion endast kan genomföras om vissa villkor är uppfyllda. Detta bidrar till att skapa ett nätverk av betalningskanaler där användare kan skicka betalningar till varandra även om de inte har en direkt kanal sinsemellan.

  Bitcoin Lightning Networks utveckling

  Ursprunget till Lightning Network finns redan i Bitcoins tidiga dagar då det tidigt blev uppenbart att blockkedjan hade begränsningar i skalbarhet. Det första konkreta förslaget till Lightning Network presenterades 2015 som en lösning för att möjliggöra snabbare och fler transaktioner utan att belasta huvudblockkedjan. Idén var att skapa ett sekundärt lager där transaktioner kunde ske snabbt och effektivt.

  Under de tidiga utvecklingsstadierna fokuserade man arbetet med Bitcoin Lightning Network på att etablera säkra betalningskanaler mellan användare. Dessa kanaler tillät att transaktioner skedde “off-chain” vilket innebar att endast slutresultatet av transaktioner behövde registreras på blockkedjan. Detta revolutionerade sättet på vilket Bitcoin-transaktioner kunde genomföras, både när det gäller hastighet och kostnad.

  Sedan dess har Bitcoin Lightning Network utvecklats och förbättrats. Ett viktigt genombrott var införandet av Hashed Timelock Contracts (HTLC), vilket bidrog till större säkerhet och effektivitet i transaktionerna. Dessa kontrakt tillät användare att skicka betalningar genom flera kanaler, vilket ökade nätverkets flexibilitet och användbarhet.

  Under de senaste åren har Lightning Network sett ökad användning. Det har implementerats i flera plånböcker för kryptovalutor och betalningsplattformar, vilket gör det mer tillgängligt för en bredare användarbas. Numera är det också fler utvecklare som ständigt arbetar med att förbättra systemets kapacitet och användarvänlighet.

  Vi har skrivit en artikel som går igenom om Bitcoin kommer att gå upp igen.

  4 Fördelar med Lightning Network

  1. Skalbarhet

  Lightning Network, som en lösning på Bitcoins skalbarhetsproblem, erbjuder en rad fördelar som löser några av de största utmaningarna i kryptovalutavärlden. Det mest framträdande är skalbarheten; genom att möjliggöra tusentals transaktioner per sekund övervinner Lightning Network begränsningar i Bitcoins blockkedja och erbjuder smidigare användarupplevelser.

  2. Snabbare transaktioner

  En annan betydande fördel är hastigheten. Transaktioner på Bitcoin Lightning Network genomförs på ett ögonblick vilket är en markant förbättring jämfört med den tid det tar att bekräfta transaktioner på Bitcoin-blockkedjan. Denna snabbhet är särskilt användbar för dagliga transaktioner där användare förväntar sig snabba och effektiva betalningar.

  3. Möjligheter att utföra mikrobetalningar

  Mikrobetalningar är en annan viktig aspekt där Lightning Network utmärker sig. Nätverket gör det möjligt att skicka små belopp, vilket öppnar upp för nya användningsområden för Bitcoin. Denna funktion är avgörande för att utöka Bitcoins användningsfall bortom stora, enstaka transaktioner till att inkludera dagliga köp och tjänster.

  4. Förbättrad energieffektivitet

  Energieffektiviteten i Lightning Network är också värd att notera. Eftersom transaktionerna sker off-chain och endast slutresultaten registreras på blockkedjan minskas behovet av den datorkraft som krävs för att validera varje transaktion. Detta leder till en mer energisnål drift jämfört med traditionella Bitcoin-transaktioner vilket är en viktig övervägning i en tid då energiförbrukningen och dess miljöpåverkan är centrala frågor.

  5 utmaningar för Lightning Network

  1. “Kanalstängningsproblemet”

  En nackdel med Lightning Networks betalkanaler är att man måste vara online för att genomföra transaktioner. Om man av en eller annan anledning är offline kan motparter kan sända en föråldrad transaktion till blockkedjan och låsa fel saldo. Lösningar som straffmekanismer och vakttorn finns, men de ökar systemets komplexitet och kostnad.

  2. Integritetsproblem

  Lightning Network-noder måste avslöja IP-adresser, vilket kan exponera användarnas plats och identitet. Användning av Tor döljer IP-adressen men begränsar anslutningar och kan förknippas med olagliga aktiviteter, vilket skapar en avvägning mellan integritet och funktionalitet.

  3. Centralisering

  Många ser en risk i att Lightning Network utvecklas till att upprätthålla ett system där traditionella finansaktörer dominerar. Att stora aktörers kanaler kommer fungera som centrala hubbar. Centralisering i Lightning Network leder till koncentration av makt hos få stora noder vilket ökar risken för systemfel och cyberattacker. Dessa hubbar kan också utöva orättvisa avgifter och censur, vilket underminerar decentralisering och skapar integritetsrisker genom spårning av transaktioner.

  4. Kapacitetsutmaningar

  När gränsen i kapacitet nåtts för en betalningskanal nås måste nya kanaler öppnas vilket komplicerar transaktionshanteringen och kan leda till förseningar eller misslyckanden på grund av begränsad likviditet.

  5. Problem med skalbarhet

  Trots syftet att lösa Bitcoins skalbarhetsproblem möter Bitcoin Lightning Network egna skalbarhetsutmaningar. Öppnande av kanaler utgör en belastning på blockkedjan vilket blir långsammare och dyrare med fler användare. Detta resulterar i försenade transaktioner och ökad komplexitet i likviditetshantering.

  En faktor i kryptovalutornas breda genombrott?

  Lightning Network är en betydelsefull innovation inom Bitcoin-ekosystemet, som erbjuder lösningar på flera av Bitcoins grundläggande utmaningar. Det hanterar effektivt problem med skalbarhet och transaktionshastighet, möjliggör mikrobetalningar och förbättrar energieffektiviteten. Trots teknisk komplexitet och vissa risker, har dess potential att revolutionera Bitcoin-transaktioner och bredda användningen av kryptovalutor. Bitcoin Lightning Networks framgång är avgörande för Bitcoins fortsatta utveckling som digital valuta.

  Lämna en kommentar

  skilling

  Du registrerar ditt konto enkelt med BankID och får tillgång till ett brett utbud av kryptovalutor

  Läs mer

  73% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er

  CFD:er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 73% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta denna höga risken att förlora dina pengar.

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår