Hur säkert är Bitcoin?

Bitcoin är världens största kryptovaluta, men är det en säker investering? Detta kommer vi utforska i den här korta guiden.

Sammanfattning
 • Bitcoin har presterat väl de senaste åren
 • Mängden Bitcoins kommer alltid vara begränsad
 • En investering i Bitcoin bör vara långsiktig

Innehåll

  Om du känner dig osäker på vad Bitcoin är rekommenderar vi dig att läsa vår artikel: Köpa Bitcoin.

  Bitcoin som investering

  Du har säkert hört historier om människor som både har förlorat och tjänat stora summor genom att investera i Bitcoin. Att valutan går upp och ner i värde råder det alltså ingen tvekan om, men hur säkert är det egentligen att växla sina kronor mot Bitcoin?

  Långsiktig horisont

  Sedan början av COVID-pandemin har vi sett många tillgångsklasser öka markant i värde. Under denna tvååriga period har guld gått upp med 16% och under samma tid har det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 gått upp med 50%. Dessa siffror bleknar dock i jämförelse med Bitcoin som sedan 13 mars 2020 gått upp med hela 489%. Under de senaste fem åren har priset på Bitcoin ökat med drygt 1000%.

  Medan Bitcoins historiskt positiva avkastning inte är en garanti för framtida uppgångar finns det ett par skäl till varför en långsiktig investering i Bitcoin kan vara klok.

  Till att börja med är Bitcoin lite av en guldstandard i kryptovärlden. Det är en relativt gammal valuta som har fungerat väl i snart 15 år och vars transaktioner valideras av ett mycket stort, globalt nätverk av självständiga datorer. Liksom kryptovalutor i allmänhet sprider sig kunskapen om Bitcoin till allt fler människor över tid vilket leder till att efterfrågan för myntet kontinuerligt ökar.

  Till råge på detta har Bitcoin en egenskap som många andra kryptovalutor saknar, vilken är en så kallad mängdbegränsning. I Bitcoins källkod har man valt att sätta en begränsning av det totala antalet mynt till 21 miljoner. Just nu finns det totalt ca. 19 miljoner Bitcoin, vilket innebär att 90% av alla Bitcoin redan är skapade. Nya Bitcoin skapas dessutom i en långsammare takt allt eftersom att åren går. Av de 10 största kryptovalutorna har Bitcoin den minsta mängden tillgängliga mynt.

  Om man tror på ett fortsatt växande intresse för Bitcoin och till det adderar dess begränsade tillgång är det alltså inte orimligt att tro på fortsatta prisökningar för Bitcoin.

  Kortsiktig horisont

  I det korta loppet är Bitcoin, liksom de flesta andra kryptovalutor, en relativt volatil tillgång var pris fluktuerar kraftigt i samband med förändrat marknadshumör, geopolitiska incidenter, konjunkturnyheter och liknande.

  Kort sagt är det i princip omöjligt att veta om en investering i Bitcoin idag kommer ha gett positiv avkastning om exempelvis en månad. Risken är dessutom större för att en investering i Bitcoin kommer ha gett negativ avkastning i slutet av en kort period jämfört med om du hade köpt en aktieindexfond eller aktier i ett större bolag.

  Oändlig horisont

  Den sista investeringshorisonten skulle, förutom vad rubriken heter, kunna kallas för “maxi-horisonten”. Bitcoin-maximalist är en term som brukar användas för att beskriva kryptoentusiaster som anser att Bitcoin kommer vara den huvudsakliga valutan i världen i framtiden. De tycker att Bitcoin är den bäst beprövade kryptovalutan och att den har bäst potential att förvara värde.

  Om man är Bitcoin-maximalist eller i vart fall tror att en stor del av den framtida ekonomiska aktiviteten kommer faciliteras i ett antal kryptovalutor med Bitcoin i spetsen har man troligen en oändlig investeringshorisont när man köper sina Bitcoin.

  Summering

  Så, är Bitcoin är en säker investering? Svaret är att det beror på din investeringshorisont och vad du tror om framtiden. Om du har för avsikt att investera dina pengar långsiktigt och tror att kryptovärlden kommer fortsätta växa ter sig Bitcoin som en sund investering i våra ögon. Om du är ute efter att tjäna snabba pengar blir isen dock genast tunnare.

  Kom ihåg att alla investeringar bär med sig risk och att du kan förlora delar av eller hela ditt kapital om marknadspriset för din tillgång faller. Men vem är ägaren av Bitcoin?

  Lämna en kommentar

  skilling
  Läs mer

  51% av icke-professionella kunder förlorar pengar

  Cookies

  Vi använder cookies på wekrypto.co. Genom att använda den här är webbsidan accepterar du att vi använder cookies.

  Jag förstår

  En aktieindexfond är en fond vars värde följer ett aktieindex. Många svenska aktieindexfonder följer utvecklingen på OMXS30, vilket är ett index över de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen.

  Volatilitet är ett mått på hur mycket och hur snabbt priset på en tillgång, exempelvis en aktie eller en kryptovaluta, stiger och faller i värde. Hög volatilitet innebär att priset på tillgången svänger kraftigt.

  S&P 500 är en sammanställning av de 500 största börsnoterade bolagen i USA.